Glemt dit kodeord? Klik her og få gensendt

Indtast din email herunder og tryk send - din adgangskode sendes herefter til denne mail.

  

CAPS LOCK er slået til på dit keyboard. Bemærk at kode indtastning tager højde for store og små bogstaver
 

Årsrapport til Selskaber

Du kan med et enkelt klik få en flot årsrapport og skattehæfte til dit selskab.

Prisen er blot 998 kr. + moms per årsrapport (Årligt)

Bemærk, at for at du kan bruge den skal dit regnskab leve op til flg.:

Kan bruges for :
-    IVS
-    ApS
-    A/S

Programmet laver:
-    Årsregnskab
-    Skattehæfte inkl skatteberegning

Kan IKKE bruges hvis:
-    Du har anlægsaktiver hvor du gerne vil have en rigtig afskrivningsnote
-    Du udbetaler udbytte
-    Programmet kan ikke lave dine afskrivninger – men du kan manuelt bogføre dem og lave noten selv
-    Bruger du afskrivninger skal du også selv manuelt lave skattemæssige afskrivninger og lave note for dette
-    Det samme med immaterielle anlægsaktiver som Goodwill mv

Udskudt skat:

-    Programmet beregner ikke udskudt skat – typisk brugt hvis man har aktiver som der afskrives på

Acontoskat
-    Programmet er forberedt til at kunne tage acontoskat – men det er komplekst at beregne rente % af acontoskat – så det gør programmet ikke endnu.

Finansielle papirer
-    Programmet laver ikke note for værdipapirer

Datter selskaber
-    Programmet kan godt håndtere at eje andre datter selskaber – men man skal selv lave noten og lave en linie til regulering i resultat opgørelsen

KRAV:
-    Man må ikke have flyttet rundt på kontogrupperne.
-    Likvider bankgæld skal være under 24xx
-    Omsætning skal være 10xx
-    Vareforbrug skal være 11xx osv

Såfremt din virksomhed ikke lever op til ovenstående krav kan du IKKE bruge den årsrapporten fra vores system.

Send os en mail på support@web-regnskab.dk for at bestille Årsrapporten til selskaber.