Hvordan vedligeholdes eget vejstykke

Husk at holde vejen ud for din have i orden

Det er dit ansvar at holde vejen pæn og i orden ud for din have - og det gælder både huller i vejen og fjernelse af ukrudt i vejstykket op mod haven 😉


§ 4.b.i ordensreglementet. Lejerne er forpligtet til at vedligeholde det vejstykke, der grænser op til haven. Vedligeholdelsen skal ske til midten af vejen - også i vinterhalvåret.

Efter en dateret opfordring med angivet tidsfrist på foreningens opslagstavler vedligeholder bestyrelsen, hvis et medlem ikke selv har foretaget vedligeholdelsen inden fristens udløb. Dette medfører et gebyr på 100 kr.

*Varsling vedr. udbedring af vejhuller kommer samtidig med opslag om fællesarbejde /arbejdslørdage på foreningens opslagstavler og på hjemmesiden.

Du finder det grå grus til at lappe hullerne med på P-pladserne i begge ender af kolonien (ved skoven) og på P-pladsen ved fælleshuset.

Fyld rigeligt i og efterfyld ved behov.
Lad være med at fylde hullerne med eget materiale, det skyller for hurtigt væk igen.

Sådan repareres hullerne korrekt:

Sammenflet nyt og gammelt
Når hullet skal repareres, er det vigtigt dels at bruge det rigtige fyld, og dels at sørge for at det nye og det eksisterende er sammenflettet tilstrækkeligt. Det er fx ikke godt nok, blot at fylde nyt indhold ned i hullet og banke det til, da det nye indhold så kommer til at ligge som en løs prop, uden vedhæft til det gamle.

Grav de gamle kanter løse
Brug derfor en drænspade eller lign. til at løsne 10-20 cm af hullets kant hele vejen rundt, og ca. 10 cm af hullets bund.

Fyld hullet korrekt
Nu skal det nye indhold vendes med det gamle grus, så man derved får skabt det bedst mulige vedhæft imellem det nye og det gamle materiale.
Bemærk, at hullet og blandingen gerne må være let fugtholdig under arbejdet, men gerne lidt mere tør under komprimeringen, for at kunne pakke sig bedst muligt.